Ukraińskie Stowarzyszenie Międzynarodowego Zatrudnienia jest wiodącą organizacją publiczną, z pośród organizacyj zajmujących się zatrudnieniem i problemami obywateli Ukrainy poza granicami Kraju. Członkami Stowarzyszenia są podmioty gospodarcze, służące wsparciem w znalezieniu zatrudnienia za granicą. Stowarzyszenie zostało założone dla koordynacji działań wszystkich uczestników rynku pracy za granicą ta skutecznej obrony interesów pracowników ukraińskich, którzy planują szukac pracy poza Ukrainą.
Nie jest tajemnicą, że ukraińscy pracownicy przekazują swoim rodzinom w rocznym wymiarze znaczne koszty, które tracą się w Ukrainie. W 2013 roku Narodowy Bank Ukrainy odnotował rekordową kwotę transferów naszych rodaków z zagranicy -około $ 8,5 mld USD. Jest to więcej niż całościowa kwota inwestycji zagranicznych na Ukrainie w okresie obserwowanym przez NBU. W kolejnych latach tendencja ta jest nie tylko utrzymana, ale również nabyła nowych wymiarów. W tym samym czasie, państwo nadal ignoruje prawo pracowników migrujących. Jego polityka nie sprzyja powrotowi najbardziej aktywnych obywateli naszego kraju – nie tworzy nowe miejsca pracy, nie ułatwia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Firm Międzynarodowego Zatrudnienia, widzi siebie jedyną strukturą w kraju, która stara się cywilizować rynek międzynarodowego zatrudnienia, gdzie przy dzisiejszej skomplikowanej sytuacji, bardzo często pracują oszuści i przestępcy, które oszukują ludzi, zabierają ostatnie pieniądze i nie zapewniają dobrej pracy za granicą.
Stowarzyszenie walczy z zatrudnieniem w „szarej strefie” i broni prawa Ukraińców, maksymalnie ubezpiecza ich ryzyka i gotowa wziąć na siebie funkcje, które nie wykonuje aparat państwowy, nawiązać związki z cudzoziemskimi państwami, firmami ubezpieczenia instytucjami bankowymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, byle udowodnić, że ukraińscy pracownicy gotowe pracować zgodnie z europejskimi standardami i przepisami.
W oparciu o cele i zadania, Stowarzyszenie będzie dążyć do wdrożenia planu współpracy z instytucjami rządowymi oraz licznymi biznes-strukturami.
Oferujemy partnerstwo na rzecz wspólnych wysiłków w celu jak najszybszej realizacji na Ukrainie europejskich standardów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wszyscy nasi partnerzy z kolei mogą być pewni przestrzegania tych norm przez kierownictwo Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Firm Międzynarodowego Zatrudnienia.