• Wsparcie w rządzie i parlamencie interesów firm zajmujących się międzynarodowym pośrednictwem pracy.
 • Konsolidacija firm będących na rynku w celu ich obrony przed arbitralnymi działaniami struktur władzy.
 • Przygotowywanie projektów ustaw wspólnie z ekspertami w dziedzinie prawa.
 • Zawieranie umów z ukraińskimi i zagranicznymi agencjami pośrednictwa pracy w celu ochrony ukraińskich pracowników za granicą.
 • Wsparcie w poszukiwaniu partnerów za granicą.
 • Wsparcie w sprawach wizowych dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę.
 • Organizowanie konferencji i seminariów.
 • Pomoc w stworzeniu optymalnego modelu biznesowego dla firm zajmujących się międzynarodowym pośrednictwem pracy.
 • Walka z zatrudnieniem w „szarej strefie”, maksymalna ochrona ukraińskich pracowników przed oszustwami.
 • Akcentowanie w mediach problemów międzynarodowego pośrednictwa pracy, promowanie ważnych tematów w przestrzeni informacyjnej.
 • Ochrona interesów członków stowarzyszenia przed sądami, organami ścigania, ministerstwami i innymi organami administracji.
 • Budowa cywilizowanego ukraińskiego rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy (według najlepszych europejskich i ukraińskich wzorów).
 • Wydawanie broszur i poradników dla osób poszukujących pracy za granicą.
 • Promocja etycznych standardów i praktyk w procesie międzynarodowego pośrednictwa pracy.